NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 03. 09. 2021 12:12 | TIL HOVEDSIDEN

Viktige møteplasser i lokalsamfunnet:
SV vil styrke folkebibliotekene

 
Fra venstre: Thomas Tinglum (nestleder i Nord-Odal SV og 6. kandidat ved stortingsvalget, Karin Andersen (SVs førstekandidat ved stortingsvalget i Hedmark) og Anita Bunes (biblioteksjef i Nord-Odal). Bildet er tatt i Samling. (Foto: Gunnar Nygård)
  

– Et bibliotek er en viktig møteplass i et pulserende lokalsamfunn. Det gjør kunnskap, kultur, litteratur og verdier tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av alder, sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Biblioteket fremmer samfunnsengasjement, integrering og mangfold, og – ikke minst – tilbudene er gratis for alle, sier Karin Andersen etter et besøk i Samling, det flotte, nye biblioteket i Nord-Odal.

Selv om stadig flere benytter seg av folkebibliotekene, har bevilgningene sunket. Dette vil SV gjøre noe med.
  – Vi vil gjennomføre et nasjonalt løft for folkebibliotekene med økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og til et kompetanseløft for bibliotekansatte. Vi vil også innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek, sier Karin Andersen.
  SV vil også legge til rette for organisasjoner og tiltak som arbeider for å styrke leseengasjement og leselyst.
  – En flerårig lesestrategi som styrker satsing på lesing over lengre tid er blant tiltakene vi vil prioritere, sier Karin.
 
Langt mer enn et boklager
Ordet bibliotek betyr boksamling eller boklager. Et moderne folkebibliotek er noe langt mer enn bare et lager. I «Lov om folkebibliotek» heter det blant annet: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.»
  Det nye biblioteket i Nord-Odal oppfyller alt dette. Biblioteksjef Anita Bunes er svært fornøyd etter vel ett års drift. Tross strenge koronarestriksjoner har besøket vært svært bra. I tillegg til tradisjonelt utlån har Samling vært en arena for mange forskjellige arrangementer; konserter, foredrag og bokkvelder.

Nye brukergrupper
– Vi har nå et annet bibliotek enn det vi hadde før. Besøket er svært godt, og vi har fått inn nye brukergrupper som vi ikke hadde før. Biblioteket er i ferd med å bli den møteplassen loven sier det skal være. Nordodølingene gjør det til sitt, sier biblioteksjefen.
  Ikke minst gleder hun seg over at mange ungdommer og studenter benytter seg av mulighetene biblioteket gir som lesesal og kunnskapsbase. Barnehagegrupper og skoleklasser kommer også jevnlig innom. Biblioteket er meråpent, et tilbud stadig flere nordodølinger benytter seg av.

Nye tilbud
I tillegg til tradisjonelle, papirbaserte bøker gir ny teknologi og nye digitale ressurser muligheter for nye tilbud. Blant annet blir mange arrangementer gjort tilgjengelig via strømming på internett. Anita nevner også at biblioteket i høst vil starte dataopplæring for eldre i samarbeid med Seniornett.

«Et mangfold av horisonter»
Den svenske forfatteren Mustafa Can sier det slik: «Biblioteket var ikke bare vegger med bøker i pyntelige rekker, det var et univers og et mangfold av horisonter som tok meg ut på reise. Jeg eide verden ved å ha adgang til biblioteket».

Slike møteplasser gagner lokalsamfunnet. Slike møteplasser har SVs støtte.