NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 23. 08. 2021 10:51 | TIL HOVEDSIDEN

Karin Andersen:
– Gode kulturtilbud skaper
trivsel og livskvalitet
 
Fra besøket i rockeklubben. Fra venstre Thomas Tinglum (nestleder i Nord-Odal SV og 6. kandidat ved stortingsvalget), Remi Brodal, Elin Smith, Karin Andersen og Dag Øystein Alfheim (2. nestleder i Innlandet SV). Foto: Gunnar Nygård 

– Kulturaktiviteten i Nord-Odal er imponerende! Frivillig kulturarbeid betyr mye for trivsel og livskvalitet i et lokalsamfunn. Vi må gi de mange mange ildsjelene og entusiastene stor honnør og anerkjennelse for innsatsen.
 
Karin Andersen lot seg imponere da hun besøkte Odal Rockeklubb (ORK) i Austvatn. Leder i og initiativtaker til rockeklubben, Remi Brodal, fortalte Sosialistisk venstrepartis førstekandidat i Hedmark at rockeklubben, som ble stiftet i 2016, i 2019 hadde nærmere 90 konserter og kulturarrangementer; de aller fleste hjemme på eiendommen til Remi og kona Tove Helen. En stor stab med frivillige hjelpere trår til for å løse store og små oppgaver under arrangementene. Artister fra inn- og utland har kommet til Austvatn fra store scener i Norge og Europa for å spille for et hundretall tilhørere, men under pandemien har aktiviteten naturlig nok vært redusert.

Alt er gratis
URO, Ungdommens rockeklubb Odal, har også tilhold i lokalene. Et femtitall ungdommer deltar her på et unikt musikkverksted. Takket være stor frivillig innsats av lokale musikere får de unge lære å spille et instrument. Og det beste av alt: Både undervisning, instrumenter og annet nødvendig utstyr er gratis for deltakerne. Aktiviteten har hittil lagt grunnlaget for 7-8 band og grupper; fra heavy metal til country. Et av bandene, Smelta Bly, har sågar gitt ut CD, opptrådt på flere scener rundt omkring på Østlandet og fått egenkomponerte låter spilt på radio i England.

Åpne møteplasser
– De mange og varierte aktivitetstilbudene i Nord-Odal faller sammen med SVs prioriteringer for frivillighet og kultur i kommunene. Vi vil sikre at alle barn og unge har tilgang på gratis og åpne møteplasser, og frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal ha muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering. Lag og foreninger må få økt tilgang til lokaler og utstyr, blant annet gjennom samarbeid med skoler og andre kommunale lokaler, og ved å opprette og styrke utlånssentraler og musikkutstyrsordningen gjennom bedre tilskuddsordninger, sier Karin Andersen.
 
– Viktig for å oppnå innbyggervekst
– De blir inspirert og løftet opp av å spille sammen i et godt sosialt miljø. Også for de frivillige er det morsomt å være med og oppleve at de bidrar med noe viktig og positivt for ungdommene. De fortjener stor anerkjennelse. Slike tilbud er vanvittig viktig for kommunen og arbeidet for innbyggervekst, sier Elin Smith, som er styreleder (og forelder) i URO. Hun ser hvor mye sunne og positive aktiviteter betyr for de unge i Nord-Odal, ikke bare i URO. Hun nevner også tilbud som padling, jakt og fiske, turmuligheter, teater, skolekorps og idrett.
 
– Alt dette gjør Nord-Odal til et godt sted å vokse opp og bo – for alle aldersgrupper, sier hun.
 
Ny, unik arena for kulturaktiviteter
Tidligere i år gikk ORK, Morodalsfestivalen, Nordre Odalen Kulturminnelag, teatergruppa Kulturelle odølinger og et antall kunstnere og kulturelt interesserte enkeltpersoner, sammen om å kjøpe prestegarden i Sand. Med Prestgarden kulturfellesskap har bygda fått en unik arena for et svært bredt kulturtilbud som omfavner alle aldersgrupper.

I tråd med SVs kulturpolitiske plattform
– Dette er et flott initiativ, helt i tråd med SVs kulturpolitiske plattform, sier Karin Andersen. Hun legger til at SV jobber for et rikt og bredt kulturliv der alle kan få muligheten til å skape og uttrykke seg. Kultur har en stor egenverdi, og SV ønsker en mangfoldig og inkluderende kulturpolitikk. Offentlige midler må brukes til å fremme kultur som ikke kan finansieres av markedet alene, sier Karin Andersen.

Styrket kommuneøkonomi gir bedre vilkår for kulturen
Hun legger til at SV vil styrke kommuneøkonomien med 10 milliarder mer enn den nåværende regjeringen og 7 milliarder mer enn både Ap og Sp. Dette vil bidra til å gi kulturarbeidet i kommunene bedre vilkår.