NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 27. 07. 2021 20:00 | TIL HOVEDSIDEN

Karin Andersen:
Bemanningskrisen i helse og omsorg kan ikke løses av kommunene alene
 
Fra venstre nestleder i Nord-Odal SV, Thomas Tinglum, Karin Andersen og de tillitsvalgte Stine Sannerud (Fagforbundet), Anne-Lene Gravli og Tone Bekken Solhaug (begge NSF). Foto: Gunnar Nygård 

– Tusen takk for den viktige jobben dere gjør, men dere fortjener mye mer enn klapp på skuldra og gode ord.
 
Dette sa Karin Andersen etter et møte med tillitsvalgte i Sykepleierforbundet (NSF) og Fagforbundet i Nord-Odal nylig. SVs førstekandidat ved stortingsvalget i høst fikk ta del i en usminket virkelighetsbeskrivelse preget av stort arbeidspress og for liten bemanning, både i institusjonene og i hjemmesjukepleien. Ledige stillinger blir ikke besatt; hele distriktet er nærmest støvsugd for kvalifiserte søkere, kunne de tillitsvalgte fortelle.

– Det trengs flere helsefagarbeidere og sjukepleiere i omsorg og pleie, for nå er det for få på jobb. Det er rovdrift på ansatte og ikke nok tid til å gi alle som trenger det god omsorg og pleie, sier Andersen som er toppkandidat for SV i Hedmark ved høstens stortingsvalg.

Bemanningskrisen er hovedsak i valgkampen
– Dette må bli en hovedsak i valgkampen. Vi står midt oppe i en alvorlig bemanningskrise, sier stortingskandidaten og legger til at høyrepartiene mener kommunene har fått nok penger, og at de spekulerer i dårlig kvalitet på offentlig pleie og omsorg for å kunne brøyte veg for private tilbud. Det er SV imot. Fellesskapets velferdstilbud skal ha høy faglig kvalitet og være godt nok for alle, sier hun.

Kan ikke løses av kommunene alene
Det er ikke bare i Nord-Odal det mangler fagfolk. Det gjelder i svært mange kommuner over hele Norge, og det rammer distriktene aller hardest. I årene som kommer vil behovene bli enda større. Allerede nå mangler 6 000 sykepleiere i Norge, og om få år vil dette tallet være økt til nærmere 30 000. I tillegg kommer et stadig økende behov for helsefagarbeidere.
 
De tillitsvalgte og Andersen var enige om at Nord-Odal og andre kommuner ikke kan løse dette alene. Saken må løftes opp på høyere, nasjonalt nivå. Stortinget og regjeringen har ansvaret og må ta tak i dette nå.
 
– Skal vi få mange flere til å velge å bli helsefagarbeidere og sykepleiere, må de være trygge på at de kan få hele stillinger og at de får mange nok kollegaer så de rekker å gjøre jobben på en faglig god måte, slik mange undersøkelser nå viser at de ikke har tid til. Både grunnutdanning og videreutdanning av helsepersonell må styrkes, og det må opprettes flere studieplasser i hele landet. Blant annet er det behov for flere plasser ved høgskolesenteret i Kongsvinger.

Mange milliarder ekstra til kommunene
Andersen understreker at det også trengs bemanningsnormer som sier noe om hvor mange som må være på jobb, enten det er sykepleiere, helsefagarbeidere eller andre ansatte. Mye kontorarbeid bør gjøres av andre. Ikke minst vil SV kjempe for mye mer penger til kommunene, så de har råd til å ansette flere.

– I vårt budsjettopplegg vil vi gi 10 milliarder kroner ekstra. For Nord-Odal vil det si over 7 millioner mer å rutte med neste år. Ingen andre partier satser så sterkt på kommuneøkonomien, sier vår førstekandidat.