NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 05. 09. 2021 14:39 | TIL HOVEDSIDEN

Alle skal ha råd til å smile!
 
Ogsa tanngarden til gjedda i rundkjøringa på Sand får en omgang når Karin Andersen er ute med tannbørsten. (Foto: Gunnar Nygård)
 

– Det må bli slutt på den tiden der man kan se på tennene til folk hvor tjukk lommebok de har. Ingen skal skamme seg for å smile, sier Karin Andersen.

Tennene er en del av kroppen. Sosialistisk venstreparti mener at det ikke er noen grunn til at tannhelse skal koste mer enn annen helsehjelp. Tannhelse må likestilles med annen helse og bli en del av det offentlige tilbudet. Det skal koste noenlunde det samme som å gå til fastlegen. Brekker du et bein, dekkes det av egneandelsordningen. Knekker du ei tann, må du betale alt sjøl.

Dårlig råd gjør derfor at mange – i alle aldersgrupper – unnlater å gå til tannlegen. Dette svekker livskvaliteten og bidrar til økt sosial ulikhet i samfunnet. Sosialistisk venstreparti har i mange år argumentert for at tannhelse må likestilles med annen helsehjelp. Nå ser det ut til at flere partier følger etter, og med en rødgrønn regjering på plass etter valget er det håp om at en omfattende tannhelsereform kan bli en realitet.

– I innfasingen vil vi prioritere å styrke den offentlige tannhelsetjenesten og gi økonomisk hjelp til de som trenger det mest; de yngste og de eldste. I Innlandet er dårlig tannhelse – spesielt hos voksne innbyggere – en del av bekymringsbildet i folkehelseprofilen, sier Karin i et intervju med Glåmdalen.

Hun mener at det er på tide med drastiske tiltak, men understreker samtidig at dette er en stor og kostnadskrevende reform som det vil ta mange år å gjennomføre.

– I første omgang ser vi for oss å satse på en større utbygging av de offentlige, fylkeskommunale tannklinikkene over hele Innlandet, slik at de skal få økt pasientkapasitet og bli et reelt alternativ også for voksne som vil gjøre noe med tannhelsa. Etter hvert må det gjøres avtaler også med private tannleger slik at denne helsereformen kan gjennomføres litt på linje med fastlegeordningen, der pasientene betaler en egenandel for ulike behandlinger. Så får utgiftsgrensen på frikortet slå inn og dekke de mest kostbare behandlingene, sier Karin i intervjuet.