NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 12. 01. 2022 13:54 | TIL HOVEDSIDEN

Et samlet kommunestyre berget frivilligsentralen

Etter forslag fra SV, Ap og Sp vedtok kommunestyret 13. desember en bevilgning på 215.000 kroner som sikrer driften av Nord-Odal Frivilligsentral neste år. Beløpet kommer i tillegg til overføringen fra staten. Samtidig vedtok de folkevalgte at det fra årsskiftet blir slutt den uverdige praksisen med å kutte i sosialstøtten tilsvarende barnetrygden for de familiene som sliter mest. Dette var opprinnelig et forslag fra Nord-Odal SV som ble tatt inn som et tiltak i budsjettet. Det er også gledelig at Stortinget nå har bestemt å innføre dette som et lovpålagt tiltak fra høsten 2022.

Ellers ble det få endringer i kommunedirektørens forslag da de folkevalgte behandlet kommunens budsjett for 2022 og økonomiplan for årene 2023-25. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Også Høyre og FrP sluttet seg – uten endringsforslag – til budsjettet, som også innholder flere såkalte verbalpunkter der kommunestyret gir politiske signaler og ber adminstrasjonen utrede prioriterte saker.

Kommuneøkonomien i Nord-Odal er – som i de fleste distriktskommuner i Norge – svært stram. Dette merkes i særlig grad innen helse og omsorg der mangelen på sjukepleiere er nærmest kritisk. Men det er i alle fall ett lyspunkt: 26 har meldt sin interesse for å ta fagbrev for helse- og omsorgsarbeidere i et voksenopplæringsopplegg her i Nord-Odal, og det jobbes nå intenst for å sikre finansieringen.

Når det gjelder oppvekst, preges driften i åra som kommer av synkende elevtall. Derfor vil valget av ny skolestruktur legge premisser for ikke bare kommuneøkonomien, men også utviklingen av lokalsamfunnet som helhet. Den viktige avgjørelsen skal kommunestyret, etter en grundig utredning og påfølgende debatt, ta utpå nyåret.

Berit Andersen Skogvang og Gunnar Nygård representerte Nord-Odal SV i budsjettmøtet. Gunnars innlegg i debatten kan du lese HER.

Andre dokumenter fra kommunestyremøtet: