NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 18. 01. 2021 20:28 | TIL HOVEDSIDEN

Mobilisering for regjeringsskifte!

Vi er allerede inne i et nytt år. Pandemien setter fortsatt begrensninger for oss alle, men det er et lyspunkt at vaksineringen har kommet i gang. Vi håper og tror på bedre tider, ikke minst etter stortingsvalget til høsten! Vi kan også legge et ønske om at situasjonen i USA stabiliserer seg, og at de ekstreme Trump-tilhengerne mister sin innflytelse. Dessverre har de også sine støttespillere i Norge, og kampen mot ekstreme blå-brune holdninger bør bli en viktig del av venstresidas strategi framover.

Noe av det viktigste vi som SVere (og andre «røde»!) kan gjøre i år, er å bidra til et regjeringsskifte i september. Vi må sette alle kluter til for at Karin Andersen skal bli gjenvalgt. Nominasjonsmøtet for Hedmark valgkrets er søndag 24. januar. På grunn av smitterestriksjonene blir det avholdt digtalt. Per Norheim, Thomas Tinglum og Gunnar Nygård (som også sitter i nominasjonskomiteen), er våre representanter på møtet. Thomas (bildet) er nominert på sjetteplass på lista.

Årsmøtet i Nord-Odal SV er ikke berammet ennå, men det blir trolig en dag i uke 8. På grunn av smitterestriksjonene er det foreløpig uklart om det kan avvikles som vanlig eller om vi må ta det digitalt. Av samme grunn har vi valgt å utsette det planlagte medlemsmøtet om naturmangfold til utpå våren. Kanskje det kan bli mulig å ha det utendørs?

Årsmøtet i Innlandet SV skal etter planen avholdes på Elverum 6. og 7. mars, men det må tas forbehold om at dette møtet også blir digitalt.

Kommunestyremøtet 16. desember
Rett før jul behandlet kommunestyret budsjettet for 2021 og økonomiplanen for årene 2022-2024. Det totale driftsbudsjettet er på vel 308 millioner kroner. Av dette utgjør helse og omsorg 157 millioner og oppvekst og kultur 99 millioner. Til sammen er dette vel 256 millioner, eller rundt 80% av budsjettet.  

Verbalpunkter
I tilknytning til budsjettet fikk SV, Ap og Sp vedtatt flere såkalte verbalpunkter, som ikke direkte påvirker budsjettet. Administrasjonen blir blant annet bedt om å utrede og legge en plan for et dagsenter for demente med oppstart senest i 2022. Tilsvarende bes det om en sak om opprettelse av en psykologstilling med oppstart senest tidlig i 2022 og opprettelse av et kommunalt eiendomsselskap, eventuelt i samarbeid med Sør-Odal. Kommunestyret ber også administrasjonen i løpet av første halvår 2021 utrede de økonomiske og pedagogiske konsekvensene ved å skifte ut elevenes PCer med nettbrett i ungdomsskolen. Etter initiativ fra SV ble det også vedtatt et verbalpunkt der adminstrasjonen bes om å finne løsninger som gjør det mulig å tilby ungdommer kommunale sommerjobber.

Opposisjon uten alternativer
Som ventet stemte både Høyre og Fremskrittspartiet mot budsjettet (og dermed også verbalpunktene), og heller ikke i år la opposisjonspartiene fram egne budsjettforslag, og de kom heller ikke med konkrete alternativer til de enkelte budsjettpostene. Høyres Finn Egil Sandmo holdt, tradisjonen tro, et innlegg der han presenterte ei lang liste med gode formål som han syntes burde vært tilgodesett. Det var ei rein ønskeliste uten forslag til budsjettmessig inndekning. Formålene kunne de fleste av oss langt på veg  være enige i. Som i de fleste av sine innlegg i politisk sammenheng de siste årene, avsluttet Høyres gruppeleder sin tale med å oppfordre til kommunesammenslåing. FrP satt stort sett rolig båten gjennom hele møtet, bortsett fra at de to representantene stemte mot eiendomsskatt og mot å ta i mot flyktninger.

Mer om budsjettet og andre saker fra kommunestyremøtet 16. desember kan du lese HER, Gunnar Nygårds hovedinnlegg i budsjettdebatten finner du HER, og rådmannens innledning til budsjettdokumentet ligger HER.