NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 17. 10. 2006 11:35


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
17. 10. 2006 11:35

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Gunnar gjenvalgt som leder
På årsmøtet nylig ble Gunnar Nygård gjenvalgt som leder i Nord-Odal SV. Øvrige medlemmer i det nye styret er Kai Vangen, Laila Stenerud, Randi Evensen, Per Norheim, Rolf Vestby og Gunhild Norheim.
 

Årsmøtet vedtok en uttalelse som oppfordrer til et bredt, folkelig engasjement fram mot stortingsvalget til høsten.
 
«Vi står foran et verdivalg. Ved Stortingsvalget i september må alle gode venstrekrefter mobiliseres til forsvar for fellesskapsverdiene i samfunnet. Med en fortsatt høyredominert regjering og en sterkt markedsstyrt politikk, vil nedbyggingen av bygde-Norge fortsette. Skattelettelsene som Høyre foreslår vil ikke bidra til vekst i kommune-Norge, men til økt forbruk blant dem som har mest fra før. Norge trenger en ny, offensiv og forutsigbar økonomisk politikk med klare målsettinger. Verdiene i det norske samfunnet må fordeles mer rettferdig, og kommunenes vanskelige økonomi må rettes opp skal vi kunne oppnå den kvaliteten vi ønsker på blant annet skole og eldreomsorg. Derfor vil Nord-Odal SV oppfordre til et bredt, folkelig politisk engasjement, ikke minst på lokalplan, fram mot Stortingsvalget. Et rød-grønt flertall på Stortinget vil sikre den nødvendige kursendringen», heter det i uttalelsen.
 
Nord-Odal SV tar også til orde for å forsvare Folketrygden og aviser pensjonskomiteens innstilling. «Norge trenger ikke å ødelegge folketrygden av økonomiske årsaker. Det skal bare en forsiktig skatteøkning til for å forsvare grunnsteinene i vårt pensjonssystem. Nord-Odal SV mener at avtalefestet pensjon må ikke røres. 40 års opptjeningstid og besteårsregelen på 20 år må opprettholdes, og ingen skal tape pensjon på å måtte gå av ved 62 år fordi levealderen øker. Pensjonen skal følge lønnsutviklingen ellers i samfunnet. Vi går inn for ytelsesbasert tjenestepensjon til alle i privat sektor og opprettholdelse av tjenestepensjon i offentlig sektor og vil kjempe for dette
i politiske og faglige fora».