NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 02. 05. 2013 10:40


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
02. 05. 2013 10:40

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Anne Karin Torp Adolfsens
tale på Skogvang

Kamerater – gratulerer med dagen! Takk for at jeg fikk komme hit til dere!

For en som er født og oppvokst på Eidskogen, bosatt i Løten – blir Nord-Odal et kjent sted på veg heim. En skoging føler seg heime på Trautskogen.

Mange av oss har fulgt med på de store utfordringer skog- og trenæringa har hatt i det siste og mange av oss har jobbet for en skog- og trestrategi og en innlandsoffensiv. Jeg er glad for at det nytter å si i fra – og at vi har ei regjering som leverer. Nå må de 750 millionene som er ekstra satsing  i næringa brukes klokt.
 
1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsdag.  Denne dagen slutter arbeiderbevegelsen rekker – viser sin styrke og gjentar  for en hel verden sine verdier og viktige saker. Slik vi gjør det her! Dagen ble første gang markert i 1890. I dag – 123 år etter – er det fortsatt viktig å verne om våre verdier og fremme de viktige sakene – som kampen for satsinga på skog og tre!

I år er det hundre år siden også kvinner fikk stemmerett i Norge. Da vi vant fram i 1913, ble vi det fjerde land i verden som innførte stemmerett for kvinner. Likestillingskampen sluttet ikke der. Den var knapt begynt.

Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen har alltid gått i bresjen for likestilling. Barnehagereformen vi har gjennomført er historisk. Retten til barnehageplass og makspris i barnehagen har gitt tusenvis av familier reell mulighet til å kombinere arbeid og familie. Den rødgrønne regjeringen har gitt pappaer en rett til å ta del i ungenes første leveår gjennom innføring av fedrekvoten. Vi har innført en felles ekteskapslov som gir alle i Norge lik rett til å gifte seg med den de elsker.

Stortingsvalget til høsten er historisk. Nå viser meningsmålingene flertall for en regjering av Høyre og Frp, som er villige til å regjere sammen. Det er noe helt nytt i norsk historie. En regjering til Høyre for Høyre. En slik regjering vil ta bort fedrekvoten og de bryr seg lite om billige barnehageplasser. Til og med seire vi trodde var vunnet for godt, står i fare når Høyreledelsen åpent sier at de vil innskrenke abortloven.   

Jeg må innrømme at 1. mai betyr mye for meg! Jeg har vokst opp med at denne dagen alltid ble feiret. Det tok faktisk en god stund før jeg forsto at 1. mai og 17. mai ikke var helt det samme, og at det ikke støtt var helt de samme folkene som gikk i de samme togene.

Jeg vet knapt et vakrere syn enn å se myke, dusgrønne bygder kledt til markering med vaiende flagg!

Jeg hadde gleden av å være en av delegatene fra Hedmark under Arbeiderpartiets landsmøte 18. – 21. april. Av alle de gode talene – er det spesielt to som har brent seg fast hos meg. Den ene var lederen for sosialdemokraterna i Sverige – Stefan Løfven. Han takket sosialdemokratene og Folkhemmet for at han fikk en god oppvekst.  Hans mor så seg ikke i stand til å ta hånd om han da han ble født. Han var heldig som vokste opp i et samfunn der sosialdemokratiet sørget for at han allikevel ble godt tatt hånd om. Han kom til en fosterfamile og fikk det bra. Han fikk god skolegang – fordi samfunnet var bygget opp slik at han også fikk muligheter til å gå på skole – det var tilrettelagt for alle – ikke for de få. Høgskole og universitetsutdanning var også mulig – sjøl for han. Stefan kommer fra fagbevegelsen og inn i partiet- Det er sterke bånd i det fagpolitiske samarbeidet. Det blir sterke bånd der man kjemper for det samme! Et anstendig arbeidsliv og ei lønn å leve av!

Vi ser nå mange kamerater gå arbeidsledige i Europa. 26 millioner mennesker i Europa er nå uten arbeid. Hvem trodde vel at vi igjen skulle oppleve masseledighet? Vi i Norge har hatt stø kurs og trygg økonomisk styring gjennom finanskrisa. Europa blør. Ungdomsledigheten er massiv. Man snakker om en tapt generasjon! Vi trenger ikke gå lenger enn til Sverige.
 
Mer enn 6 år med Moderaterna i Sverige har derimot satt spor! Arbeidsløsheten har steget. Skoleresultatene synker. Stefan hadde gått inn på Høyres hjemmeside her i Norge. Der fant han følgende sitat fra Erna Solberg: Norge trenger nye ideer og bedre løsninger». Han gikk så inn på sidene for å se hva disse nye ideene og løsningene var. Han fant ingen! Det han fant var direkte kopi av det Moderaterna driver på med i Sverige! Han hadde en stor oppfordring til det norske folk: Gå inte på det der! Det fungerar inte!
Det som derimot fungerer er den norske modellen!

Den norske samfunnsmodellen er unik. I Norge er vi med i et solidarisk spleiselag som sikrer alle velferd, omsorg, helse og utdanning. Folketrygden gir oss en lønn å leve av ved sykdom, arbeidsledighet og som pensjonister.  I Sverige er det gjennomført sterke  kutt i sykelønnsordningen. «Gå inte på det der. Det fungerar inte!» manet Løfven.

Vi trenger altså ikke gå så langt for å se hvilket samfunn høyrekreftene gir oss.
Den norske modellen ville vært annerledes om høyresidens politikk ble gjennomført. Den norske modellen ville vært en helt annen dersom FrP og Høyre hadde styrt. Hør bare hva APs Torgeir Micaelsen skriver på sin blogg: Når vi leser i FrPs program: sitat «Et fritt arbeidsmarked fungerer ikke godt så lenge monopoliknende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakere og arbeidsgivere» sitat slutt. Det er ganske enkelt å forstå at en regjering som inkluderer FrP ikke akkurat vil være arbeidstakervennlig.

Når det gjelder Høyre – så har de foreslått en rekke tiltak som vil svekke arbeidstakernes rettigheter:

  •  De vil undergrave normalarbeidsdagen, og åpnet for avtaler om 13 timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke uten overtid

  •  De ville åpne for større bruk av midlertidige ansettelser

  • De ville svekket stillingsvernet og de tillitsvalgtes innflytelse

For Arbeiderbevegelsen og det fagligpolitiske samarbeidet – som har kjempet fram anstendige arbeidsvilkår og som jobber for ei lønn å leve av – er gufsene fra Høyresida å sette arbeidsfolkets rettigheter mange, mange år tilbake. Rettigheter man har gått i tog for, kjempet for gjennom forhandlinger  kan på kort tid bli revet vekk. Gå inte på det der. Det fungerar inte!

For Arbeiderbevegelsen er arbeid for alle jobb nummer 1. Et arbeid og gå til sikrer mat på bordet og et sted å bo.  Arbeidslinja er en viktig bærebjelke i den norske modellen.
Arbeidslinja og  det at alle bidrar etter evne gjennom skattesystemet bidrar til at vi kan bære vår omfattende velferdsstat. I Sverige har de gjennom mer enn 6 år prøvd med høyresidas skatteletteser. Gå inte på det der. Det fungerar inte!

Den norske modellen er et solidarisk spleiselag som trues dersom høyrekreftene slipper til. Derfor blir valget til høsten et veldig viktig retningsvalg. Se til Sverige og Europa – vi ser hva som skjer – vi må ikke la oss lure!

Det jeg allikevel frykter mest er at vi er blitt likegyldige! At vi sitter mette, fornøyde, rike nok og ikke kjenner historien. Ikke vil se at vårt samfunn er et resultat av villet og fremkjempet politikk. Det har kostet blod, svette og tårer gjennom generasjoner. Vi må ikke skusle det bort ved høstens valg. Alternativet er så mye dårligere! La oss ikke lure!
Den andre jeg vil nevne som gjorde sterkt inntrykk under landsmøtet var advokat Geir Lippestad. Forsvareren til den som for snart to år siden gikk til angrep på vår bevegelse. Han innledet med å si følgende: « Jeg er ydmyk og glad over å få stå foran dere i dag, og dere skjønner alle hva jeg mener». Det var sterkt. Og vi forsto hva han mente.

Lippestad er et fantastisk menneske, med sterk og rotfestet forankring i arbeiderbevegelsens verdier. Likeverd, frihet og demokrati. Han er en av partisliterne på Nordstrand i Oslo.

Dersom et samfunn er tuftet på felles verdier vil det klare seg – sier Lippestad! Dersom man står sterkt forankret i dette verdigrunnlaget – vil vi få et mer tolerant og demokratisk samfunn. Vi ser at disse verdiene trues av mørke bølger av ekstremisme. All ekstremisme er like farlig – uansett hvilke religion eller politikk den skjuler seg bak eller hevder å kjempe for. Ekstremisme er ikke tuftet på likeverd og demokrati.

Når verdier som demokrati, likeverd, ytringsfrihet og solidaritet trues er det fare på ferde. Vi må stå opp for våre verdier og kjempe mot de krefter som river de ned!

Vi har gjennom god politisk styring klart oss gjennom finanskriser som har rystet Europa. Kan være at Sigbjørn er meget opptatt av handlingsregelen, og at Jens er lite spennende i pengebruk som regjeringens overhode. Men takke meg til denne traustheten og mangel på spenning – kontra de spennende prosjekter mange Europeiske land nå sliter med. Norge er en øy av trygghet og arbeid i et hav av utrygghet og arbeidsløshet.

Høstens valg blir viktigere enn noen gang! Syng høyt, kamerater, og ha en fortsatt fin dag – lykke til med valget til høsten – takk for meg.