NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 02. 01. 2012 18:41


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
02. 01. 2012 18:41

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Nord-Odal kommunes budsjett 2012
Her er en punktvis oppsummering av Gunnars innlegg i budsjettdebatten i kommunestyret 20. desember:
  • Det er et svært stramt budsjett, men vi slipper heldigvis oppsigelser og kutt i tjenestetilbudet. Det er all mulig grunn til å rose rådmannen og enhetslederne, tillitsvalgte og alle andre som har lagt ned mye arbeid med å få budsjettet på plass.
  • Heller enn å fokusere så mye på hva vi ikke har funnet plass til: synes jeg vi skal glede oss over det svært gode tjenestetilbudet vi har i kommunen; barnehager, skoler, helse og eldreomsorg. Det er viktig at vi også formidler dette til innbyggerne.
  • Jeg er glad for at vi nå kan få én ny lærlingeplass i helse og omsorg. Dermed er vi ett steg videre på vegen til å kunne oppfylle et gammelt vedtak om at vi skal ha fem kommunale lærlinger i Nord-Odal.
  • Lærlinger er den beste investeringen for å sikre framtidig arbeidskraft; ikke minst kompetent arbeidskraft.
  • Lærlingeplasser er et signal om at vi tar ungdommen på alvor. Det betyr oss mye for at vi skal kunne rekruttere nye innbyggere til Nord-Odal.
  • Ikke minst: gode lærlinger er en ressurs for arbeidsplassen.
  • På sikt vil vi arbeide for å lovfeste retten til lærlingeplass og dermed bidra til å redusere frafallet fra videregående, øke grunnbemanningen innen helse og omsorg, gi bedre videreudanningsmuligheter både innen skole og helse/omsorg og sikre nødvendig oppgradering og utstyr og læremateriell i skolen
  • Ingen her i salen er tilhenger av eiendomsskatten, i hvert fall ikke slik ordningen fungerer i dag. Dessverre er den et nødvendig onde. For meg er prioriteringen enkel: heller eiendomsskatt enn drastiske kutt i tjenester innen skole, helse og omsorg. Heldigvis er bunnfradraget i eiendomsskatten beholdt.
  • Med de rammene staten setter for overføringer til kommunene, har vi som lokalpolitikere svært liten handlingsfrihet. Ekstra ille er det at nøklene for beregning av tilskuddene nå i år tilfeldigvis er endret, slik at vi over natta har fått 10-12 millioner kroner mindre å rutte med. Skal vi finne oss i slikt? Jeg vil oppfordre ordføreren til å organisere et møte med Hedmarks stortingsrepresentanter tidlig på nyåret, gjerne i samarbeid med andre kommuner som er i samme situasjon som oss. Kommunene pålegges stadig flere oppgaver uten at utgiftene det fører med seg blir fullt kompensert. I denne sammenhengen blir det spennende og utfordrende å se hvordan innføringen av Samhandlingsreformen vil påvirke den kommunale økonomien.