NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 17. 10. 2006 11:35


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
17. 10. 2006 11:35

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Kan vi stole på Nord-Odal Bygdeliste nå?

Har med stor interesse lest Nord-Odal Bygdeliste sitt program. I punktet om økonomi står det:  «Kommuneskogen bør fortsatt være kommunens eiendom». Dette er i og for seg svært gledelig sett ut ifra SV sitt synspunkt. Men også i Bygdelistas forrige kommunevalgprogram hadde de en lignende formulering. Men som alle vet, har Bygdelista likevel brukt en hver anledning til å fremme forslag om utredning for salg av kommunens skog.

Spørsmålet må derfor bli: Kan velgerne stole på Nord-Odal Bygdeliste sine valgløfter etter dette?

Per Norheim