NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 28. 08. 2013 12:37


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
28. 08. 2013 12:37

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Karin besøkte Odalen
 
Fra besøket på Småbruket. Fra venstre Gudrun Kristiansen, Marius Kristiansen,
Karin Andersen og Gunn Tangen Utheim.
 
– Det ble en lærerik, interessant og huggal dag. Jeg fikk møte mange flinke og engasjerte mennesker som gir noe til andre, sa SVs stortingsrepresentant Karin Andersen etter at hun besøkte Odalen mandag 22. april.

På Småbruket i Sand, et bokollektiv for psykisk utviklingshemmede, ble hun vist rundt av Marius Kristiansen. Det også ble tid til en kaffekopp og samtale med avdelingsleder Gunn Tangen Utheim og Gudrun Kristiansen som representant for de pårørende.

Nord-Odal har vært en foregangskommune når det gjelder botilbud og levekår for mennesker med utviklingshemming helt siden den omfattende ansvarsreformen ble innført i 1991. Nå skal erfaringene fra reformen følges opp, og en rapport er for tiden ute på høring.

– Folk med utviklingshemming har samme rett som andre til egen bolig. Noen vi bo i kollektiv. Det må den enkelte bestemme, men det er viktig at det ikke blir store enheter. Det skal være egen bolig, uansett. Småbruket får dette til, samtidig som det er et felleskap. Noen kommuner lager for store enheter og plasserer alle på samme sted. Det er ikke rett, sier Karin Andersen.


– Rapporten og høringssvarene skal danne grunnlaget for en egen stortingsmelding om levekårene for utviklingshemmede. Jeg håper mange vil delta i den dugnaden som skal til for å danne grunnlaget for stortingsmeldingen som skal komme. Det er viktig fordi det er selve friheten til tusenvis av norske borgere det handler om, sier Karin.

Karin var imponert over opplegget på Småbruket, og Marius kunne da også bekrefte at han trives svært godt. Mor til Marius, Gudrun, fulgte opp og sa at hun var svært fornøyd med kommunens tilbud.

Marius benyttet anledningen til å fortelle Karin om Morodalsfestivalen, en musikkfestival som finner sted på Sand 15. juni. Det er femte gang festivalen arrangeres i år, og med sitt fokus på «omvendt integrering» har den vakt interesse og oppmerksomhet langt ut over Nord-Odals grenser.

Ros til Låven
I Sør-Odal besøkte Karin først Levende Låve på Ullern Gård. Cathrine Krogstad leder et opplegg der gården, NAV og Nipro samarbeider om å hjelpe mennesker som trenger arbeidstrening, er på attføring eller av en eller annen grunn ikke kan gå rett inn på arbeidsmarkedet.

Grunnen til at jeg ville hit, er at de hjelper kvinner som har møtt veggen med å mestre livet, gjenvinne selvrespekt og finne vegen tilbake til samfunnet og kanskje også arbeid og skole. Uten pekefinger og «stå opp om morran»-refs, klarer de det bedre enn mange andre, sier Karin.

Cathrine fortalte at arbeidsoppgavene er mange. Alt fra ekspedering i låvens antikkutsalg til møbelmaling, gartnerarbeid, gårdskafe med baking, kurs innen mat og håndverk samt utendørs gårdsaktiviteter inngår i opplegget. 

– Dette skal være en arbeidsplass helt uten stress og mas, tilpasset for de som har spesielle behov. Målet er å styrke troen på livskvalitet, egenverd og evnen til å gjøre en god jobb, sa Cathrine.

Tre fornøyde brukere fortalte også om sine erfaringer med opplegget.

– Det trengs flere slike tilbud for mange flere vil få bedre liv og komme i arbeid, hvis de får tilbud som det Låven gir. Det er en hovedsak for SV. Og folka som jobber der skal ha all ros for alt avhenger av at de klarer å gjøre folk trygge og selvtilliten reparert, sier Karin etter besøket i Ullern.
 

Barnehagebesøk på Oppstad
Med 17 års tidligere erfaring som barnehageassistent gledet Karin seg stort over besøket i
Oppstad gårds- og naturbarnehage. Her fikk hun møte en gjeng flotte unger og ikke minst engasjerte voksne. Karin fikk være med ungene både i lavvoen og i gapahuken.

Lek, friluftsliv og landbrukstradisjoner står sentralt i barnehagens virksomhet, og barnehagens lekeområde har både vann, jord og skog rett i nærheten.

Barnehagens leder, Aina Nafstad Holt redegjorde for opplegget. Målet er at ungene skal få gode opplevelser om livet på gården, med blant annet stell av dyr i hverdagen, planting og såing om våren, innhøsting av egne grønnsaker og tradisjonsrike juleforberedelser.

Sigrun Kristoffersen og Gunnar Nygård fra SVs to lokallag i Odalen var med Karin på rundturen.
 
Marius benyttet anledningen til å vise Karin plakaten for Morodalsfestivalen,
og han viste henne også leiligheten sin.
 
Trivelig stemning i gapahuken. To av ungene spikker, mens Karin Andersen
og Elisabeth Østmoen utveksler erfaringer.
 
 
Fra besøket på Ullern Gård. Fra venstre Sigrun Kristoffersen, Karin Andersen,
Heidi Andreassen og Cathrine Krogstad.