NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 15. 10. 2012 19:59


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
15. 10. 2012 19:59

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Kulturskole for alle

Vi har en svært god kulturskole i Odalen. Den er en viktig faktor for at unger og ungdom skal få utvikle sine talenter, og den bidrar til å skape trivsel og bolyst i bygdene våre. Vi er glad for at regjeringa nå vil styrke tilbudet ytterligere ved å lovfeste – og finansiere – en gratis kulturskoletime i uka for alle unger på de fire første klassetrinnene.

Tilbudet skal være et samarbeid mellom kulturskolen og skole/SFO, og det legges opp til stor lokal handlefrihet i hvordan tilbudet skal organiseres. Det er viktig at kulturskoletilbudet blir tilgjengelig for alle, uansett familienes økonomi, noe som bidrar til økt mangfold og integrering. Forslaget fra regjeringa vil innebære et positivt løft for kulturskolen i Odalen.

Sigrun Kristoffersen og Gunnar Nygård,
SV i Odalen

Leserinnlegg i Glåmdalen 11. oktober 2012