NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 17. 10. 2006 11:46


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
17. 10. 2006 11:46

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Hva valget egentlig gjelder
Samfunnet vårt har de siste årene tatt en kraftig sving mot høyre. Få nasjoner i verden kan måle seg med oss når det gjelder privat rikdom. Likevel sliter vi med å få penger nok til å løse fellesskapets oppgaver, og stadig flere lever under fattigdomsgrensen. Arbeidslivet blir tøffere, og et sterkt økende antall personer får helseproblemer og må over på trygd. Ledigheten blant ungdom er altfor høg. Vi må derfor mobilisere mot de kreftene som i dag styrer utviklingen av Norge og verdenssamfunnet forøvrig.
Valgkampen er i gang
Nord-Odal SV blir å finne på stand hver lørdag fram til valget, både i Sand og i Mo. Kom bortom oss og slå av en prat - og ta gjerne med deg litt godt lesestoff hematt!
Karin og Christoffer besøkte Rescon Mapei
Hedmark SVs to topp-kandidater, Karin Andersen og Christoffer Horsfjord Nilsen besøkte Nord-Odal 19. august. Under et møte på ResconMapei slo de kraftig tilbake mot NHOs kritikk av SVs næringspolitikk.

Bildet:
F.v. de to hovedtillitsvalgte Terje Ekornhol og Rune Solberg, Christoffer og Karin, adm. dir. Trond Hagerud, Harald Thoresen fra NHO og fabrikksjef Jan Roger Broen.

Nytt styre
På årsmøtet nylig ble Gunnar Nygård gjenvalgt som leder i Nord-Odal SV. Øvrige medlemmer i det nye styret er Kai Vangen, Laila Stenerud, Randi Evensen, Per Norheim, Rolf Vestby og Gunhild Norheim. Årsmøtet vedtok to politiske uttalelser.
Nord-Odal SV støtter Norsk Folkehjelp
I forbindelse med katastrofen i Sørøst-Asia har styret i Nord-Odal SV bevilget 1000 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid på Sri Lanka. Vi oppfordrer alle SV-medlemmer og andre lokalpartier til å gjøre det samme. Ring 820 43 088 (100,-) eller bruk kontonummer 9001.05.00000.
Nesten 11 millioner mer til Nord-Odal med SVs statsbudsjett
SV legger stor vekt på å bedre kommune-økonomien sitt alternative forslag til statsbudsjett. Nord-Odal kommune vil få 10,9 millioner kroner mer å rutte med sammenliknet med regjeringens forslag. SV vil gi kompensasjon for redusert skatteinngang og øke både de øremerkede og de frie midlene til kommunene.
Kristin med egen nettside
I dag, 28. oktober lanserer Kristin Halvorsen boka "Rett fra hjertet" - en personlig politisk bok. Med boka ønsker hun å invitere til diskusjon om hvilken retning Norge skal gå i og hvilke mål vi må sette oss. På Kristins nye hjemmeside får alle en mulighet til å følge diskusjonen og selv delta i fortsettelsen.
Statsbudsjett øker forskjellene i samfunnet
Høyres samfunnssyn gjennomsyrer statsbudsjettet. Det blir ingen bedring av kommuneøkonomien, og regjeringen fortsetter å gi til de som har mest og legge enda større byrder på de som sliter mest i samfunnet.
Privatiseringsmotstanden øker
Nye meningsmålinger viser at folk blir mer skeptiske til privatisering. Dette viser at det ikke er kjøp og salg av tjenester som er viktig for folk flest, det er sikkerhet og trygghet som er viktig, sier SVs nestleder Henriette Westhrin.
Kommunestrukturen
Kommunestyret starter det såkalte kommunestrukturprosjektet med et møte i Storsalen, Milepelen onsdag 25. august klokka 17.00. Første del av møtet er åpent for alle interesserte, og vi oppfordrer alle SV’ere til å delta. Prosjektet er viktig, da det legger premissene for hvordan lokalpolitikken skal utformes i framtida. Vil vi ha få og store kommuner med de fordeler og ulemper det medfører – eller vil vi beholde dagens struktur og la små kommuner som Nord-Odal beholde sin «sjølstendighet»? Det er viktig at vi som SV’ere og samfunnengasjerte mennesker engasjerer oss i dette arbeidet! På møtet vil Svein Skaarås fra Kommunenes Sentralforbund i Hedmark og Bjarne Jensen fra Kommunekreditt innlede til diskusjon.
 
Nord-Odal ville fått 4,7 mill. mer med SVs opplegg
SVs opplegg til kommuneøkonomi for 2005 ville gitt 6 milliarder kroner mer i frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner. Nord-Odals økonomi ville blitt styrket med 4,7 millioner i forhold til regjeringens opplegg som ble vedtatt med FrPs støtte.
God stemning og bra oppmøte på 1. mai
Rundt 80 personer deltok på 1.mai-arrangementet i Milepelen. AUFs Lasse Juliussen holdt en flott appell og høstet stående applaus. Hovedtaler Karin Andersen var som vanlig engasjerende og sterk. Toril Spilhaug Eide fortalte om situasjonen i de israelokkuperte områdene i Palestina, og dagens innsamling gikk nettopp til Norsk Folkehjelps Palestina-aksjon.
Skattereform for de rikeste
– Redusert toppskatt, halvert formuesskatt og fjerning av en del av boligskatten, viser at dette er en reform for lavere skatt til de rikeste, uttaler Øystein Djupedal, finanspolitisk talsmann i SV.
– SV er stedet for spennende EU-debatt
– SV vil være det mest spennende stedet å diskutere EU framover, sa partisekretær Bård Vegar Solhjell da partiets debatthefte om EU ble sluppet i dag. – Takhøyden i EU-saken er stor i SV, sa ja-mann og landsstyremedlem i SV, Rolf Jørn Karlsen. - Det er i SV man finner de gode argumentene både for og mot norsk EU-medlemskap.
- Et tøffere arbeidsliv
med flere syke og uføre
Karin Andersen, parlamentarisk nestleder i SV, mener innstillingene fra Arbeidslivslovutvalget vil gi et enda tøffere arbeidsliv i tiden fremover. Hun er spesielt overrasket over at utvalget ikke klarer å svare på de viktigste spørsmålene; hvordan få de med helseplager tilbake i jobb, og hvordan få færre til å bli syke i den jobben de har?
Ny leder
På årsmøtet 27. januar ble Gunnar Nygård (bildet) valgt til ny leder i Nord-Odal SV. Han etterfulgte Gunhild Norheim, som hadde frasagt seg gjenvalg. Øvrige medlemmer i styret er nestleder Kai Yngve Vangen, kasserer Randi Evensen og styremedlemmene Per Norheim, Guri Sanderengen, Rolf Vestby og Laila Stenerud. Som Nord-Odal SVs representanter i 1. maikomiteen i Nord-Odal er valgt Laila Stenerud og Gunnar Nygård.
 
Å shoppe en hjemmehjelper
Det er galt å betrakte syke og demente mennesker som suverene konsumenter med evne til å ivareta sine interesser i et konkurranseutsatt marked på samme vis som ressurssterke 30-åringer som kjøper av hvitevarer og biler. Å være forbruker med krav og rettigheter er en krevende rolle, skriver bystyremedlem Ivar Johansen i en kronikk i Dagbladet. Han drøfter temaet brukervalg i pleie- og omsorgssektoren.
Samarbeid mot høgresida!
Kommuneøkonomien skal bedres og offentlig sektor skal fornyes uten privatisering. Det er klart etter at SV, AP, Senterpartiet, KrF og Venstre har blitt enige om en felles politisk plattform for arbeidet i Kommunenes Sentralforbund de neste fire åra.
– Uakseptabel pensjonsmodell
Mandag ble Pensjonskommisjonens endelige innstilling lagt frem av kommisjonens leder Sigbjørn Johnsen. SVs representant i kommisjonen, SVs nestleder, Henriette Westhrin mener de andre partienes forslag til hovedmodell er uakseptabelt fordi den vil tjene de høytlønnende, mens folk med lave og midlere inntekter vil tape sammenliknet med dagens pensjonssystem.
SV-representasjon i de viktigste kommunale utvalgene
Kommunestyret foretok torsdag kveld valg til en rekke utvalg, råd og nemnder for de kommende fire årene. Etter et samarbeid AP sikret SV seg representanter i de tre sentrale utvalgene: Oppvekst og kultur (Gunnar Nygård), omsorg (Laila Stenerud) og næring (Randi Evensen). Etter noen små justeringer og forpostfektninger innledningsvis, fulgte et enstemmig kommunestyre valgkomiteens forslag.
Slik blir det nye sjukehjemmet
Det skjer store forandringer i Sand sentrum i høst: det nye sjukehjemmet og omsorgsboligene på Prestjordet er i ferd med å reise seg!
Ingen overraskelser
Det nye kommunestyret hadde sitt konstituerende møte torsdag 16. oktober. Møte forløp uten dramatikk, og Asgeir Østli kunne med overveldende tillit og uten motkandidat overta klubbe og kjede fra Egil Ringerike. Njål S. Føsker ble valgt til varaordfører. SV får Per Norheim med i formannskapet.
Mer til kommunene
285 millioner kroner mer til kommunene i Hedmark. Det foreslår SV i sitt forslag til statsbudsjett for neste år. – Dette vil føre til bedre skoler, bedre kollektivtrafikk, bedre pleie- og omsorg, bedre barnevern og Hedmark blir et bedre fylke å bo i, mener SVs Karin Andersen.
SVs budsjett-alternativ
I dag presenterte Kristin Halvorsen og Øystein Djupedal Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett for 2004. Under tittelen ”Arbeid og rettferdighet - SV vil skape 20 000 nye jobber” viser SV hvordan en aktivt kan gjøre noe med den høye arbeidsledigheten og at det er mulig å prioritere annerledes slik at forskjellene i Norge ikke øker.
Utvalg nedsatt for å vurdere etterbruken av NOAS
Kommunestyret har etter forslag fra SV oppnevnt et utvalg som skal vurdere hva det gamle NOAS-bygget skal brukes til i framtida.
SV-representasjon i de viktigste kommunale utvalgene
Kommunestyret foretok torsdag kveld valg til en rekke utvalg, råd og nemnder for de kommende fire årene. Etter et samarbeid AP sikret SV seg representanter i de tre sentrale utvalgene: Oppvekst og kultur (Gunnar Nygård), omsorg (Laila Stenerud) og næring (Randi Evensen). Etter noen små justeringer og forpostfektninger innledningsvis, fulgte et enstemmig kommunestyre valgkomiteens forslag.
Slik blir det nye sjukehjemmet
Det skjer store forandringer i Sand sentrum i høst: det nye sjukehjemmet og omsorgsboligene på Prestjordet er i ferd med å reise seg!
Ingen overraskelser
Det nye kommunestyret hadde sitt konstituerende møte torsdag 16. oktober. Møte forløp uten dramatikk, og Asgeir Østli kunne med overveldende tillit og uten motkandidat overta klubbe og kjede fra Egil Ringerike. Njål S. Føsker ble valgt til varaordfører. SV får Per Norheim med i formannskapet.
Skuffende statsbudsjett
Statsbudsjettet som regjeringen la fram 8. oktober, lover ikke godt for kommuneøkonomien. Karin Andersen er sterkt kritisk til budsjettet og frykter økt arbeidsledighet, flere fattige og økende problemer i eldreomsorgen.
Brakseier for AP
«Nye» Nord-Odal AP sikret seg et et solid løft og får rent flertall i kommunestyret de neste fire årene. SV gikk tilbake fra tre til to representanter i kommunestyret. De to blir Gunnar Nygård og Per Norheim.
«Felles husholdning»
Årets kommunevalg er ikke bare et valg av personer til de styrende organene i bygda. Det er også et verdivalg, et valg av holdninger. Nord-Odal SV ønsker at andre verdier enn kald markedsstyring skal bestemme utviklingen. Vi trenger andre verdimål enn bare kroner og øre. I ei tid hvor økende egoisme preger samfunnet, vil SV arbeide for fellesskapets beste. Ordet kommune betyr «felles husholdning»!
Rimeligere tomter for unge
SV og AP vil i de kommende budsjettforhandlingene arbeide for at unge i etableringsfasen skal tilgodeses med rimeligere tomter ved utbygging av samtlige boligfelt i Nord-Odal. Dette ble klart under kommunestyremøtet torsdag kveld.
Tenk deg om før du stemmer!
Førstekandidat på SVs liste i Nord-Odal, Per Norheim, mener at markedsfilosofien som ligger til grunn for FrPs politikk vil føre oss tilbake til mellomkrigstidas klassesamfunn. Han advarer derfor velgerne mot å stemme på FrP.

En god SV-kommune
SV er den beste garantisten for solidaritet, fellesskap og miljøvennlige løsninger.

Penger til skole er en investering i framtida!
Vi har tre flotte skoler i Nord-Odal, med godt kvalifiserte og engasjerte lærere. Oppvekstmiljøet er generelt bra sammenliknet med mange andre kommuner. Det er et paradoks at det skal spares penger over alt i offentlig sektor, når vi ser at det private forbruket øker. Dette fører blant annet til mangel på utstyr og materiell i skoleverket, noe som går ut over elevenes læring. Penger til skole er en investering i framtida!

«Rød» framgang på valgmøtet
AP og SV scoret høyest da tilhørerne ga sine «terningskast» til deltakerne på valgmøtet i det nye skoleauditoriet i Mo mandag kveld. Både Laila Stenerud og Per Norheim (bildet) har grunn til å være fornøyd på SVs vegne!
Nei til «Odal kommune»
Nord-Odal SV sier et klart nei Sør-Odal Høyres forslag om å slå sammen de to odalskommunene.
Ungdomsklubb og kino
Lars Ole Brubakken Vik er opptatt av tiltak som kan gjøre det triveligere å være ungdom i Nord-Odal.
FrP og disiplin i skolen
Carl I. Hagens innspill om å bruke «gulrøtter og pisk» for å bedre disiplinen i skolen, er å gå hundre år tilbake i tida, men SVs Kai Vangen.
Bygdelista og kommuneskogen
Bygdelista sier i sitt valgprogram at «Kommuneskogen bør fortsatt være kommunens eiendom». Kan vi stole på Bygdelista denne gangen?
Rolig valgkamp
Bare ei uke før valget er den politiske temperaturen i Nord-Odal relativt lav. Det er dessverre lite engasjement å merke blant folk flest. SVs førstekandidat til fylkestinget, Maj Stenersen Lund kunne konstatere at det verken i Sand eller Mo var det den helt store stemningen og gløden da hun besøkte bygda lørdag. På bildet ser vi Maj sammen med vår egen Per Norheim.
En av fire stemte SV
SV fikk 24,5 prosent av stemmene ved prøvevalget på Skarnes videregående skole.
Eldreomsorgen
i Nord-Odal
Nord-Odal SV vil arbeide for å sikre økt kvalitet og bedre trygghet og trivsel for alle eldre som har behov hjelp, enten de bor hjemme eller på NOAS.
Klarsignal for bredbånd
Et enstemmig formannskap ga tirsdag klarsignal for utbygging av bredbåndsnett i Nord-Odal.
Per Norheim:
– Stortinget må gripe inn
Glåmdal Regionråd skuttet seg torsdag enstemmig til Per Norheims forslag om å ta et initiativ overfor regjeringen for å få omgjort vedtaket om flytting av Politihøgskolen. På møtet oppfordret Norheim også Høyres Bjørn Hærnes og og KrFs Åse Wisløf Nilsen om å lojalt slutte seg til regionrådets syn og arbeide for dette i sine partier.
Karin Andersen:
– Politihøgskolen kan fortsatt reddes!
Karin Andersen besøkte Nord-Odal lørdag, og hun hadde blant annet en samtale med de ansatte ved Politihøgskolen om mulighetene for å beholde virksomhet og arbeidsplasser i bygda.
For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet

«Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner øre». Med dette som motto lanserer Nord-Odal SV sitt program for de neste fire årene.

Varaordfører Per Norheim står øverst på Nord-Odal SVs liste til kommunevalget i høst. I tillegg til Per står Laila Stenerud, Kai Yngve Vangen og Gunnar Nygård på forhåndskumulerte plasser.

VALGLISTA

LAST NED VALGPROGRAMMET:
WORD  (UTEN BILDER - 56 kB)
PDF (MED BILDER - 390 kB - KREVER ACROBAT READER)

Informasjon om valget:
Valg 2003 / Nord-Odal kommune

 
Sterk SV-framgang i Hedmark
En meningsmåling som Opinion har gjennomført for NRK viser stor framgang for SV i Hedmark. Hele 38 prosent av ungdommen mellom 18 og 29 år sier at de vil stemme på SV.
SV satser på den offentlige skolen
SVs skolepolitikk er en tredje vei, mellom Høyres privatskoler og Arbeiderpartiets sentralstyring og ensretting.
SV-forslag vedtatt
Med 12 mot 11 stemmer støttet kommunestyret Nord-Odal SVs interpellasjon om at det tas initiativ for å sikre en strømprisavtale for kommunens innbyggere, tilsvarende opplegget i Eidskog og andre kommuner. SV mener at bindende kollektive avtaler med en strømleverandør vil gi svært gunstige priser for forbrukerne.
 
Nytt styre
På årsmøtet nylig ble Gunhild Norheim (bildet) valgt til ny leder i Nord-Odal SV. Hun avløste Kai Yngve Vangen, som hadde frasagt seg gjenvalg. (16.05.03)
 
RV2 viktig også for Nord-Odal
— Valg av trasé for ny RV2 gjennom Sør-Odal betyr mye også for nordodølinger, mener Nord-Odal SV.