NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 08. 03. 2023 09:41

Styret 2023

Etter årsmøtet 20. februar har styret i Nord-Odal SV følgende sammensetning:

Leder:

Thomas Tinglum

952 58753

E-POST

Nestleder:

Berit A. Skogvang 951 36206 E-POST
Sekretær:

Gunnar Nygård

909 81916

E-POST

 Kasserer:

Kai Yngve Vangen

952 77940

E-POST

Styremedlemmer:

Randi Evensen 950 54260 E-POST

Dag Øystein Alfheim

480 51405

E-POST

 

Bjørn Ivar Lund

465 48212

E-POST

Varamedlemmer: Per Norheim
970 16446
E-POST
 

Stig Aasheim

915 57725

E-POST

  Irene Seger Haave

997 49086

E-POST
  Anita Bunes 996 26337 E-POST

Revisorer:

Per Arne Sandmo

Kai Magne Rudshaug