NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 09. 03. 2012 08:56


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
09. 03. 2012 08:56

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Uttalelser fra årsmøtet

Årsmøtet vedtok følgende uttalelser:

Småbruk/innbyggerekruttering
En fersk undersøkelse viser at svært mange yngre familier ønsker å bosette seg på småbruk. Som et ledd i arbeidet med innbyggerrekruttering i Nord-Odal, vil Nord-Odal SV arbeide for tiltak som kan lette omsetningen av småbruk og hindre at eksisterende bruk blir liggende brakk. Tilrettelegging av områder for de som ønsker å etablere nye småbruk bør vurderes.

Lærlinger
Lærlinger er den beste investeringen for å sikre framtidig, kompetent arbeidskraft. Lærlingeplasser er et signal om at vi tar ungdommen på alvor. Det betyr oss mye for at vi skal kunne rekruttere nye innbyggere til Nord-Odal. Gode lærlinger er en ressurs for arbeidsplassen. Nord-Odal SV støtter arbeidet for å lovfeste retten til lærlingeplass og dermed bidra til å redusere frafallet fra videregående. På det lokale plan vil vi arbeide for snarest mulig å få på plass ytterligere én kommunal lærlingeplass.

Kommunesammenslåing
Kommunesammenslåing er for tiden ikke et aktuelt tema i vår region. I lys av den pågående debatten, blant annet etter nylige innspill fra NHO og i SVs egen partiorganisasjon, vil Nord-Odal SV gjerne delta i en konstruktiv og åpen debatt om mulige samarbeidsformer og samarbeidsområder mellom Nord-Odal og nabokommuner. Hensynet til lokaldemokratiet, et godt tjenestetilbud og innbyggernes nærhet til den kommunale forvaltningen må veie tungt. Eventuelle vedtak om sammenslåing av kommuner må baseres på frivillighet, ikke på tvang.